Devoir de Philosophie

KAPITALIZMI DHE SIPËRMARRËSI PUNOI:KEJSI DUDA , KLEOLA LIKKOLA

Publié le 02/05/2023

Extrait du document

« KAPITALIZMI DHE SIPËRMARRËSI PUNOI:KEJSI DUDA , KLEOLA LIKKOLA KAPITALIZMI Ai u ngrit dhe funksionon në bazë të pronësisë private të mjeteve të prodhimit, tregut të konkurrencës së lirë, një niveli të caktuar teknologjie, qarkullimit të parave, organizimit racional të procesit të prodhimit, sipërmarrjes dhe veprimtarive të një sipërmarrësi si pronar dhe organizator i prodhimi për të bërë fitim.

Zanafilla e kapitalizmit është kapërcimi i tradicionalizmit dhe pohimi i parimit të racionalitetit (krahasimi i dobisë dhe kostos) në të gjitha sferat e jetës shoqërore (fe, shkencë, ligj, administrata publike, organizatat e ndërmarrjeve).

Prirja drejt racionalizimit të jetës socio-ekonomike është baza për zhvillimin e kapitalizmit.

Ajo ka gjithmonë një karakteristikë konkrete historike (tregtare, borgjezo-industriale, e cila u formua në Evropën Veri-Perëndimore në shekujt XVI-XV, e të ngjashme).

Në ngritjen e kapitalizmit, marrëdhënia midis ideve fetare dhe organizimit ekonomik të shoqërisë kishte një rëndësi të madhe.

Protestantizmi (luteranizmi, veçanërisht kalvinizmi), i cili shpalli virtytin e një stili jetese asketike të punës, kursimin dhe akumulimin e kapitalit, dëshirën për të marrë fitime legjitime si rezultat i profesionalizmit të lartë, mirësjelljes, besnikërisë ndaj fjalës dhe efikasitetit, nxiti transformimin e etika fetare në një lloj biznesi sipërmarrës të sjelljes ekonomike dhe shfaqja e sistemit të ri kapitalist. KAPITALI SIPËRMARRËS Kapitali sipërmarrës i ka rrënjët që në vitet 1960 dhe asokohe nuk përputhej mirë me botën financiare.

Ndryshe nga kostumet e shtrenjta dhe sofistikimi i Wall Street, ky lloj sistemi favorizon punën e vetmuar individuale dhe veçanërisht kapacitetin intelektual. Teksa sistemi tradicional financiar është bërë më i gjerë, më sasior dhe më i përqendruar në flukset monetare dhe asetet e maturuara, kapitali sipërmarrës ka shkuar në drejtimin e kundërt të rrymës, duke kërkuar të gjejë dhe të financojë sipërmarrës që janë tepër të papërvojë apo unikë, për t’u ulur në një dhomë me bankierë të përmbajtur dhe zotërojnë ide të cilat janë tepër të reja dhe inovative për modelet tradicionale financiare. Rezultatet kanë qenë befasuese.

Pavarësisht investimit të shumave relativisht modeste gjatë dekadave, fondet e Amerikës për kapitalin sipërmarrës kanë krijuar firma që sot vlejnë të paktën 18 trilionë dollarë.

Ky rekord pasqyron rritjen e platformave të mëdha të teknologjisë, si Google. Kohët e fundit, firmat “unicorn” të mbështetura nga kapitali sipërmarrës (kompani private startup me vlerë mbi 1 miliard dollarë), kanë kapur majat e një sërë listimesh të kompanive më fitimprurëse, siç janë Rivian dhe Slack.

Gjatë dekadës së artë të kaluar, indeksi i fondeve TREGU I KAPITALEVE NË TREGUN KAPITALIST NË SHQIPËRI Sipërmarrësit e mëdhenj.... »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓